Dla członków

Opłata członkowska

Opłata rocznej składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez II Walny Zjazd Delegatów w dniu 18.10.2016 r. przelewem na konto Towarzystwa wynosi:

  • dla pracowników naukowych samodzielnych (dr hab., prof.) – 80 zł,
  • dla pracowników naukowych niesamodzielnych (adiunkci, asystenci) –  60 zł,
  • dla nauczycieli, edukatorów – 30 zł,
  • dla doktorantów, studentów – 20 zł.
 

Opłatę członkowską należy wnieść na rachunek:

Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej
Bażyńskiego 4 (p. S413),

  80-404 Gdańsk

Bank Pekao SA
Nr rachunku: 51 1950 0001 2006 0055 0756 0002

Składkę na kolejny rok kalendarzowy prosimy opłacać z góry do końca marca (zgodnie z Uchwałą Zarządu PTEM)

 

Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej prosimy o wypełnienie deklaracji członkowskiej, wydrukowanie jej, uzupełnienie i przesłanie pocztą tradycyjną na adres siedziby PTEM lub pocztą elektroniczną na: biuro@ptem.org.pl