Please install and activate the "Revolution Slider" plugin to show the slides.

Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej

Celem powstałego w 2012 roku Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej jest popularyzowanie wiedzy o mediach i edukacji medialnej poprzez integrację środowiska badaczy i praktyków edukacji medialnej; współpracę z instytucjami systemu edukacji oraz kultury, działalność wydawniczą oraz organizowanie spotkań naukowych, seminariów, kongresów, warsztatów.

Aktualności

Chcesz przystąpić  do Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej?

KONGRESY EDUKACJI MEDIALNEJ

KONGRES EDUKACJI MEDIALNEJ to cykliczne, odbywające się co dwa lata ogólnopolskie spotkanie badaczy i praktyków edukacji medialnej, którego celem jest debata nad kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi wpływu mediów i nowych technologii komunikacyjno-informacyjnych na różne sfery życia człowieka. Dotychczas odbyły się trzy takie wydarzenia: w Krakowie, Lublinie oraz Gdańsku-Gdyni. IV Kongres odbędzie się w Katowicach jesienią 2020 roku.

Kongresy