Day

15 maja, 2019
Zarząd PTEM wyłonił laureatów konkursu na dofinansowanie monografii naukowej z obszaru edukacji medialnej. W 2019 roku postanowiono przyznać nagrodę dofinansowania w kwocie 1500 zł (dla każdego laureata) dr Magdalenie Ślawskiej z Uniwersytetu Śląskiego do publikacji Sztuka mediów O świadomości gatunkowej dziennikarzy prasowych (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego)oraz dr. Tomaszowi Hukowi również z Uniwersytetu Śląskiego do publikacji Uczniowskie...
Read More