Day

10 grudnia, 2019
OLSKIE TOWARZYSTWO EDUKACJI MEDIALNEJ wraz z POLSKIM KOMITETEM DS. UNESCO ogłaszają konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą edukacji medialnej różnych grup wiekowych i społecznych, w tym ich kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych związanych z użytkowaniem mediów. Do konkursu mogą przystąpić absolwenci studiów magisterskich różnych kierunków studiów. Nagrodą główną w konkursie jest WYDANIE NAGRODZONEJ PRACY W FORMIE E-BOOKA...
Read More