Day

6 maja, 2024
Drodzy Państwo, przypominamy o konieczności uiszczenia opłaty członkowskiej. Opłata rocznej składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez II Walny Zjazd Delegatów w dniu 18.10.2016 r. przelewem na konto Towarzystwa wynosi: dla pracowników naukowych samodzielnych (dr hab., prof.) – 80 zł, dla pracowników naukowych niesamodzielnych (adiunkci, asystenci) –  60 zł, dla nauczycieli, edukatorów – 30 zł, dla doktorantów, studentów...
Read More
24 i 25 listopada 2023 roku, w Warszawie odbył się kolejny kongres zorganizowany przez PTEM. Tym razem gościł nas Instytut Polonistyki Stosowanej i Pracownia Badań Edukacji Polonistycznej i Medialnej na Wydziale Polonistyki UW.   Tematem konkresu była zmieniająca sie edukacja medialna, tzw. edukacja medialna X.0. Podczas dwóch dni obrad odbyły sie 3 wykłady plenarne, panel...
Read More