By

ozi84
Nowe technologie i media cyfrowe kształtują dzisiejszy świat, a wraz z nim – nasze demokracje, nasze społeczeństwa. Rozwój technologii stworzył zarówno możliwości, jak i zagrożenia dla naszego sposobu myślenia o informacji, polityce i relacjach. Aby to zrozumieć i wykorzystać technologię na naszą korzyść, musimy umieć posługiwać się mediami. W poprzednich dekadach umiejętność korzystania z mediów...
Read More
8 kwietnia 2021 roku zapraszamy na drugie spotkanie dla członków PTEM – „Wieczorynki z edukacją medialną”. To nowa inicjatywa, w formie cyklicznych, comiesięcznych spotkań.
Read More
Fundacja Dbam o Mój Z@sięg opublikowała raport „Młodzi cyfrowi. Nowe technologie. Relacje. Dobrostan”, który załączamy do wiadomości (można go pobrać  tutaj: https://dbamomojzasieg.com/wp-content/uploads/2019/12/Mlodzi-Cyfrowi.-Nowe-technologie.-Relacje.-Dobrostan_ksiazka.pdf). Naukową recenzję publikacji przygotował prezes PTEM dr hab. Grzegorz Ptaszek, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej. Raport zaprezentowano podczas konferencji „FUTURED 2019. Relacje w świecie cyfrowym”, która odbyła się 9. Grudnia w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni....
Read More
OLSKIE TOWARZYSTWO EDUKACJI MEDIALNEJ wraz z POLSKIM KOMITETEM DS. UNESCO ogłaszają konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą edukacji medialnej różnych grup wiekowych i społecznych, w tym ich kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych związanych z użytkowaniem mediów. Do konkursu mogą przystąpić absolwenci studiów magisterskich różnych kierunków studiów. Nagrodą główną w konkursie jest WYDANIE NAGRODZONEJ PRACY W FORMIE E-BOOKA...
Read More
Podczas V Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, który odbywał się w dniach 19-21.09 Prezes PTEM dr hab. Grzegorz Ptaszek uczestniczył – na zaproszenie prof. Iwony Hofman Prezes PTKS – w obradach „Okrągłego Stołu” poświęconego paradygmatowi nauk o komunikacji społecznej i mediach. Podjęto starania, aby edukacja medialna została formalnie włączona do dyscypliny jako jeden z obszarów...
Read More
Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej wpólnie z Polskim Komitetem do spraw UNESCO, FINA, Fundacja Nowoczesna Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją Szkoła z Klasą oraz Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog przygotowało ważny dokument wspierający kształcenie kompetencji medialnych, informacyjnych oraz cyfrowych nauczycieli i nauczycielek zatytułowany „Model Edukacji Medialnej, Informacyjnej i Cyfrowej (MEMIC)”. Opracowany przez autorow model zakłada i propaguje szerokie...
Read More
Zarząd PTEM wyłonił laureatów konkursu na dofinansowanie monografii naukowej z obszaru edukacji medialnej. W 2019 roku postanowiono przyznać nagrodę dofinansowania w kwocie 1500 zł (dla każdego laureata) dr Magdalenie Ślawskiej z Uniwersytetu Śląskiego do publikacji Sztuka mediów O świadomości gatunkowej dziennikarzy prasowych (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego)oraz dr. Tomaszowi Hukowi również z Uniwersytetu Śląskiego do publikacji Uczniowskie...
Read More
Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej ogłasza konkurs na dofinansowanie monografii autorskiej lub zbiorowej dla badaczy z różnych dyscyplin z obszaru edukacji medialnej. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie Konkursu. Wnioski należy składać do końca maja 2019 roku.
Read More