III Kongres Edukacji Medialnej, Gdańsk – Gdynia 2018

III Kongres Edukacji Medialnej/Spotkanie badaczy i praktyków, zorganizowany wspólnie z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Europejskim Centrum Solidarności (Gdańsk) i Centrum Nauki Experyment (Gdynia), odbył się w dniach 25-26 października 2018 roku w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku (dzień pierwszy) oraz Centrum Nauki Experyment w Gdyni (dzień drugi).

Kongres odbywał się pod hasłem „Edukacja medialna w świecie cyfrowego konsumpcjonizmu. Nowe technologie a solidarne i pluralistyczne społeczeństwo?” i poświęcony był roli nowych technologii w świecie cyfrowego konsumpcjonizmu. Jednym z ważnych zadań stojących przed edukacją medialną jest zwrócenie uwagi na paradoks nowych technologii, które z jednej strony sprzyjają demokratyzacji i pluralizacji, zaś z drugiej, za sprawą zaawansowanych i nowoczesnych komputerowych technik obliczeniowych, stają się narzędziem inwigilacji oraz manipulacji.

W trakcie Kongresu odbyły się:

  • wystąpienia problemowe badaczy oraz praktyków (prof. P. Celiński z UMCS w Lublinie, prof. T. Szkudlarek z UG, Aleksandra Czetwertyńska  z Centrum Cyfrowe oraz Przemysław Staroń z SWPS, prof. J. Pyżalski, UAM w Poznaniu),
  • dyskusje plenarne z udziałem ekspertów, badaczy oraz praktyków (1. „Jak budować demokrację w czasach manipulacji online i fake news” – moderatorka Alicja Pacewicz; 2.  „Dane, wszędzie dane! Co wiedzą o nas algortymy i co my powinniśmy o nich wiedzieć?” – moderator Onno Hansen-Staszyński; 3. „Programuj albo zostaniesz zaprogramowany. Programowanie  – nowe umiejętności obywatelskie?” – moderator Wiesław Bartkowski, SWPS),
  • dwa warsztaty: „Jak radzić sobie z fałszywymi informacjami” (Stowarzyszenie Demagog/Akademia Fact-Checkingu) oraz „Nowe technologie w społeczności lokalnej: diagnoza potrzeb i planowanie działań edukacyjnych” (Fundacja Nowoczesna Polska),
  • debata praktyków „Cyfrowe rekomendacje dla edukacji w dobie informacyjnego konsumpcjonizmu”,
  • prezentacje dobrych praktyk w zakresie edukacji medialnej,
  • wystąpienia referatowe.
Archiwalna strona Kongresu: http://kongres2018.ptem.org.pl
 
O Kongresie napisali: