Konkurs na najlepszą pracę magisterską z obszaru edukacji medialnej

OLSKIE TOWARZYSTWO EDUKACJI MEDIALNEJ wraz z POLSKIM KOMITETEM DS. UNESCO ogłaszają konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą edukacji medialnej różnych grup wiekowych i społecznych, w tym ich kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych związanych z użytkowaniem mediów. Do konkursu mogą przystąpić absolwenci studiów magisterskich różnych kierunków studiów. Nagrodą główną w konkursie jest WYDANIE NAGRODZONEJ PRACY W FORMIE E-BOOKA w wydawnictwie wybranym przez organizatora Konkursu.

Zgłoszone prace będą oceniane przez członków Kapituły Konkursowej powołanej przez Organizatora, w skład której wejdą osoby wyróżniające się wiedzą teoretyczną albo doświadczeniem w prowadzeniu badań naukowych lub działalności edukacyjnej w zakresie edukacji medialnej.

Zgłoszenia należy przesyłać DO 31 STYCZNIA 2020 ROKU w formie elektronicznej na adres: biuro@ptem.org.pl.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami: Regulamin Konkursu na pracę magisterską z obszaru edukacji medialnej_PTEM [wersja 08.12]

Related Posts