Raport „Młodzi Cyfrowi”

Fundacja Dbam o Mój Z@sięg opublikowała raport „Młodzi cyfrowi. Nowe technologie. Relacje. Dobrostan”, który załączamy do wiadomości (można go pobrać  tutaj: https://dbamomojzasieg.com/wp-content/uploads/2019/12/Mlodzi-Cyfrowi.-Nowe-technologie.-Relacje.-Dobrostan_ksiazka.pdf).
Naukową recenzję publikacji przygotował prezes PTEM dr hab. Grzegorz Ptaszek, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej. Raport zaprezentowano podczas konferencji „FUTURED 2019. Relacje w świecie cyfrowym”, która odbyła się 9. Grudnia w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej było partnerem konferencji.
Kolejny projekt badawczy Fundacji Dbam o Mój Z@sięg „Granie na ekranie” będzie realizowany wspólnie z członkami Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej: Damianem Gałuszką, który będzie odpowiedzialny za desk research w części badań jakościowych, oraz wiceprezesem PTEM dr. Grzegorzem D. Stunżą, który będzie sprawował nadzór naukowy nad jakościową częścią badań i zajmie się analizą wyników. We wrześniu 2020 ukaże się raportz tego badania.

Related Posts