Składki członkowskie 2024

Drodzy Państwo, przypominamy o konieczności uiszczenia opłaty członkowskiej.

Opłata rocznej składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez II Walny Zjazd Delegatów w dniu 18.10.2016 r. przelewem na konto Towarzystwa wynosi:

  • dla pracowników naukowych samodzielnych (dr hab., prof.) – 80 zł,
  • dla pracowników naukowych niesamodzielnych (adiunkci, asystenci) –  60 zł,
  • dla nauczycieli, edukatorów – 30 zł,
  • dla doktorantów, studentów – 20 zł.

Opłatę członkowską należy wnieść na rachunek:

Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej
Bażyńskiego 4 (p. S413),   80-404 Gdańsk

Bank Pekao SA
Nr rachunku: 51 1950 0001 2006 0055 0756 0002

 

Related Posts