Wyniki konkursu na dofinansowanie monografii naukowej z obszaru edukacji medialnej

Zarząd PTEM wyłonił laureatów konkursu na dofinansowanie monografii naukowej z obszaru edukacji medialnej. W 2019 roku postanowiono przyznać nagrodę dofinansowania w kwocie 1500 zł (dla każdego laureata) dr Magdalenie Ślawskiej z Uniwersytetu Śląskiego do publikacji Sztuka mediów O świadomości gatunkowej dziennikarzy prasowych (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego)oraz dr. Tomaszowi Hukowi również z Uniwersytetu Śląskiego do publikacji Uczniowskie korzyści z funkcjonowania w rzeczywistości szkolnego pogranicza między światami mediów online i offline (Oficyna Wydawnicza Impuls).

Więcej inormacji i nagrodzonych książkach:

http://www.impulsoficyna.com.pl/nowosci/uczniowskie-korzysci-z-funkcjonowania-w-rzeczywistosci-szkolnego-pogranicza-miedzy-swiatami-mediow-online-i-offline,2085.html?fbclid=IwAR2AUAgRxrWbEQIZkaecBWf1YhlJXkPWtoLwo5B82pVq7DZJH9ODqilDu4Y

https://wydawnictwo.us.edu.pl/node/20153?fbclid=IwAR1ONSygpBkH4DE1etj5-BdWgRwjOTdcKuB0p4m9Rexlrgy_B-PHhX455ss

Laureuatom gratulujemy!

Related Posts