I Kongres Edukacji Medialnej, Kraków 2014

I Kongres Edukacji Medialnej odbywał się w dniach 25-26 września 2014 pod hasłem „Co z tą edukacją medialną? Uwarunkowania, cele i perspektywy w dobie dynamicznych zmian technologicznych, społecznych i kulturowych”. Współorganizatorem  kongresu był Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (UP) oraz Fundacja Nowoczesna Polska. Partnerem kongresu był Narodowy Instytut Audiowizualny.
 

Celem kongresu była integracja przedstawicieli różnych środowisk (instytucjonalnych, naukowych, twórczych i edukacyjnych) wokół zagadnienia edukacji medialnej oraz stworzenie wspólnej płaszczyzny dialogu na temat możliwych i pożądanych kierunków zmian w tym zakresie. Kongres umożliwił też wymianę poglądów naukowych i praktycznych doświadczeń związanych z edukacją do mediów, przez media i o mediach.
 
W pierwszym dniu kongresu odbyło się  5 sesji panelowych, w tym:
  • panel dotyczący instytucjonalnej roli w kształtowaniu kompetencji medialnych i informacyjnych. Poprowadził go prof. W. Godzic z udziałem Ministra K. Lufta (KRRiT), dyr. M. Merczyńskiego ( NInA), J. Lipszyca  (Fundacja Nowoczesna Polska)  oraz T. Komorowskiego (Polski Komitet ds. UNESCO);
  • panel dotyczący edukacji medialnej i podziałów społecznych. Poprowadził go prof. SWPS M. Filiciak z udziałem prof. A. Ogonowskiej (UP/PTEM), prof. T. Miczki (UŚ), dr. Alka Tarkowskiego (Centrum Cyfrowe: Projekt Polska) oraz M. Wilkowskiego (Fundacja Nowoczesna Polska);
  • panel dotyczący psychologiczno-pedagogicznych uwarunkowań edukacji medialnej.  Poprowadziła go dr. A. Kołodziejczyk (UJ) z udziałem prof. J. Cieszyńskiej-Rożek (UP), dr G. Ptaszka (AGH/PTEM), dr D. Kubickiej (UJ) oraz B. Staszyńskiej  i Onno Hansena (Fundacja Citizen Project);
  • panel dotyczący regionalnego i lokalnego wymiaru edukacji medialnej. Poprowadziła go A. Gruhn (Fundacja Nowoczesna Polska) z udziałem dr. Justyny Jasiewicz  (UW), M. Sielatyckiego (Biuro Edukacji m.st. Warszawy), Ł. Mendeksza (Zarząd Woj. Dolnośląskiego) i J. Pająka (gmina Drwinia);
  • panel dotyczący kompetencji komunikacyjnych w świetle mediatyzacji . Poprowadziła go prof. I. Hofman (UMCS) z udziałem prof. W. Skrzydlewskiego (UAM), ks. prof. M. Drożdża (Uniwersytet Papieski), dr A. Jaskierni (UW) i dr. M. Lisowskiej-Magdziarz (UJ).

Patronat honorowy nad Kongresem objęli: Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Polski Komitet ds. UNESCO. Patronem Kongresu jest firma Polskie Badania Internetu (PBI). Patroni medialni: TVP Kraków, INTERIA.PL, miesięcznik „Charaktery”, miesięcznik „Obywatelski Kraków”. Partnerem Kongresu jest Narodowy Instytut Audiowizualny.

Fot.Marian Pasternak (UP).

Rejestracja wideo z wybranych paneli znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Audiowizualnego pod adresem http://ninateka.pl/filmy/kongres-edukacji-medialnej