II Kongres Edukacji Medialnej, Lublin 2016

II Kongres Edukacji Medialnej, odbywający się w dniach 17-18 października 2016 roku, został zorganizowany wspólnie z Wydziałem Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Tematem tego wydarzenia naukowego uczyniono „Praktyki edukacji medialnej. Strategie użytkowania mediów – nowe formy zachowań społecznych i kulturowych”.

W pierwszym dniu Kongresu 17.10 odbyły się dyskusje plenarne w 3 panelach tematycznych:

  • Współczesne medialne praktyki społeczne i kulturowe a wyzwania dla edukacji medialnej.
  • (Re)edukacja medialna jako profilaktyka (organizowana przez Fundację Dzieci Niczyje).
  • Edukacja medialna dla budowy społeczeństwa obywatelskiego (organizowana przez Centrum Edukacji Obywatelskiej).

W drugiej części pierwszego dnia Kongresu odbyły się również prezentacje programów prowadzonych przez organizacje pozarządowe służące upowszechnianiu dobrych praktyk w zakresie edukacji medialnej.

W drugim dniu Kongresu 18.10 odbyły się sesje referatowe oraz warsztaty dla uczestników Kongresu, prowadzone przez przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji medialnej.

Patronat honorowy: Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Partnerzy: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ośrodek Brama Grodzka. Teatr NN, Fundacja Kreatywnych Rozwiązań EDU KABE, „Kino Szkoła” Fundacja Rozwoju Kompetencji Medialnych i Społecznych, Fundacja Citizen Project.

Fot. Sylwia Skotnicka

Patroni medialni: edunews.pl, „Charaktery”, edukatormedialny.pl, TVP 3 Lublin, Radio Lublin, Radio Centrum, wyborcza.pl Lublin.

Archiwalna strona kongresu: http://kongres.ptem.org.pl/