Dołącz do PTEM

Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej prosimy o wypełnienie deklaracji członkowskiej, wydrukowanie jej, uzupełnienie i przesłanie pocztą tradycyjną na adres siedziby PTEM lub pocztą elektroniczną na: biuro@ptem.org.pl

Kto może zostać członkiem PTEM?

Do PTEM mogą zapisać się studenci, nauczyciele, edukatorzy i pracownicy naukowi, którzy interesują się edukacją medialną i chcą uczestniczyć w wydarzeniach związanych z naszymi działaniami.

Co trzeba zrobić, aby zostać członkiem PTEM?

Wystarczy wypełnić deklarację i przesłać ją na adres PTEM lub wysłać podpisany scan deklaracji.