Day

7 stycznia, 2022
Nowe technologie i media cyfrowe kształtują dzisiejszy świat, a wraz z nim – nasze demokracje, nasze społeczeństwa. Rozwój technologii stworzył zarówno możliwości, jak i zagrożenia dla naszego sposobu myślenia o informacji, polityce i relacjach. Aby to zrozumieć i wykorzystać technologię na naszą korzyść, musimy umieć posługiwać się mediami. W poprzednich dekadach umiejętność korzystania z mediów...
Read More