Model Edukacji Medialnej, Informacyjnej i Cyfrowej (MEMIC) już do pobrania

Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej wpólnie z Polskim Komitetem do spraw UNESCO, FINA, Fundacja Nowoczesna Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją Szkoła z Klasą oraz Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog przygotowało ważny dokument wspierający kształcenie kompetencji medialnych, informacyjnych oraz cyfrowych nauczycieli i nauczycielek zatytułowany „Model Edukacji Medialnej, Informacyjnej i Cyfrowej (MEMIC)”.

Opracowany przez autorow model zakłada i propaguje szerokie rozumienie kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych. Jego celem nie jest kształtowanie technicznych umiejętności korzystania z komputera, rzutnika czy smartfona (choć są niezbędne), lecz głównie krytycznego rozumienia mediów i całego otoczenia medialnego w odpowiedzi na zachodzące w dzisiejszym świecie zmiany technologiczne i będące ich konsekwencją zmiany społeczne oraz kulturowe. Kluczowa jest umiejętność korzystania z technologii i mediów w sposób świadomy, krytyczny, dojrzały, aktywny i twórczy, a także rozwijanie kompetencji niezbędnych do samodzielnego i wspólnego z innymi zdobywania wiedzy oraz wykorzystywania mediów i nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym.. Ważną część Modelu stanowi opracowana przez autorów lista profesjonalnych i osobistych kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych nauczycieli i nauczycielek, umożliwiająca własny rozwój, ale też i służąca rozwijaniu kompetencji innych.

Do pobrania:

[wersja druk]MEMIC_druk-CMYK
[wersja e-book] MEMIC_online

Related Posts